image_pdfimage_print
 1. Podłącz się do swojego wirtualnego serwera (192.168.2.xxx lub 192.168.203.xxx) za pośrednictwem terminala PuTTy  (adres serwera otrzymasz od prowadzącego, PuTTy.exe znajdziesz w sieci Internet – zapytaj w Google).
 2. Zaloguj się używają użytkownika „user” i hasła które ustawiłeś w czasie instalacji systemu.
 3. Przejdź na administratora systemu poleceniem „sudo -i” (zostaniesz poproszony o hasło użytkownika „user”)
 4. Po zalogowaniu zmień domyślne hasło przy pomocy polecenia „passwd”. Proces zmiany hasła wymaga podania 2x nowego hasła (nie widać wpisywania na terminalu hasła)
 5. Zapoznaj się z poleceniem „apt
  1. update” – do aktualizacji informacji o bazie dostępnego oprogramowania
  2. install” – do instalacji nowych pakietów (wymagana nazwa pakietu jako parametr). Można instalować wiele pakietów w jednej komendzie – pakiety rozdzielone znakiem spacja.
  3. upgrade” – aktualizacja już zainstalowanych pakietów
  4. dist-upgrade” – aktualizacja zainstalowanych pakietów w przypadku wymiany ich wersji – nie używamy
 6. Zaktualizuj system i zainstalowane już pakiety poprzez:
  apt update
  apt upgrade
 7. Zainstaluj następujące pakiety:
  1. „mc”
  2. „less”
  3. „bzip2”
  4. „unzip”
  5. „zip”
  6. „bind9”
   apt install mc less bzip2 .............
 8. Polecenie „mc” uruchamia aplikację pozwalającą na łatwiejsze poruszanie się po systemie plikowym systemu Linux – zapoznaj się z nim.
 9. Jak działa struktura DNS

 

Zadanie laboratoryjne:

Po zainstalowaniu „bind9” należy przygotować go do zarządzania domeną „lab.lokalne”. W tym celu:

   1. Definiowanie strefy (ZONE) dla domeny lab.lokalne
    a) Znajdź plik /etc/bind/named.conf.default-zones

    b)
    Wyszukaj definicji strefy (zone) localhost i przekopiuj znalezioną sekcję do pliku /etc/bind/named.conf.local na końcu tego pliku.

    Wykorzystaj do tego edytor poprzez zaznaczanie przy pomocy F3 i przeniesieniu do innego pliku przez F9 -> PLIK -> Skopiuj do pliku.

    c)
    Po wklejeniu tekstu – 4 linijki tekstu – (F9 -> PLIK -> Wstaw plik) poprawiany nazwę strefy z localhost na lab.lokalne oraz zmieniamy nazwę pliku strefy z db.local na db.lab.lokalne
    d) Zapisujemy zmiany poprzez F2.
   2. W ramach definicji strefy należy wskazać plik odpowiedzialny za rekordy danej strefy (Patrz punkt 1c). Plik taki nie istnieje i należy go utworzy kopiując plik /etc/bind/db.local z przykładem strefy „localhost” do pliku pod nazwą db.lab.lokalne. Użyj do tego w „mc” klawisza F5 i podaj nową nazwę w drugiej linijce okienka.
    Następnie zamieniamy w pliku db.lab.lokalne wszystkie nazwy „localhost” na „lab.lokalne” nie zmieniając nic więcej (nawet żadnych kropeczek nie wolno usunąć). 

   3. Wykonaj testowy restart oprogramowania BIND – patrz punkt 5
   4. W ramach strefy „lab.lokalne” – plik „/etc/bind/db.lab.lokalne” – utworzyć należy dwa nowe rekordy „www” oraz „www1”, które będą wskazywały na adres IP własnego serwera.
    (adres IP możesz sprawdzić wykonując komendę „ip a” – znajdziesz tam wiersz, w którym będzie adres zaczynający się na 192.168.x.x)
    Aby wiedzieć jaki to typ rekordu DNS musisz wyszukać w wyszukiwarce internetowej wszystkie typy rekordów DNS. Jest ich kilka i wśród nich ten który potrzebny jest do tego punktu laboratorium.
    Podpowiedź: w pliku na jego końcu należy dopisać dwie nowe linijki tekstu po jednej dla każdego wpisu tj. www i www1
   5. Po zakończeniu procesu opisywania strefy „lab.lokalne” należy zrestartować usługę DNS (bind) poleceniem
    service named restart

Testowanie usługi: „service named status”

Poprawny wynik restartu….

Błędny wynik restartu….

 

 1. Jeżeli pojawi się inny wynik (błąd) należy sprawdzić błędy które są zapisane w logach systemu /var/log/syslog
 2. Poprawny wynik oznacza, że można przeprowadzić testowanie działania przy pomocy polecenia „nslookup”. Jeżeli polecenie nie jest dostępne w systemie należy doinstalować pakiet „dnsutils”.

Wykonanie testowania:

 • Uruchom polecenie: „nslookup
 • Po ukazaniu się linii zachęty „>” wydaj polecenie „server 127.0.0.1
 • Następnie wydaj polecenie „www.lab.lokalne” i sprawdzić wynik:
> www.lab.lokalne
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53 

Name:   www.lab.lokalne
Address: 192.168.x.x
>

Wynik poprawny działania… za x powinien być Twój adres IP

Z programu NSLOOKUP wychodzi się przy pomocy polecenia „exit