1. Podłącz się do swojego wirtualnego serwera (192.168.2.xxx lub 192.168.203.xxx) za pośrednictwem terminala PuTTy  (adres serwera otrzymasz od prowadzącego, PuTTy.exe znajdziesz w sieci Internet – zapytaj w Google).
 2. Zaloguj się używają użytkownika „user” i hasła „user”.
 3. Przejdź na administratora systemu poleceniem „sudo -i” (zostaniesz poproszony o hasło użytkownika „user”)
 4. Po zalogowaniu zmień domyślne hasło przy pomocy polecenia „passwd”. Proces zmiany hasła wymaga podania 2x nowego hasła (nie widać wpisywania na terminalu)
 5. Zmień hasło użytkownika „user” . Polecenie: passwd user
 6. Zapoznaj się z poleceniem „apt
  1. update” – do aktualizacji informacji o bazie dostępnego oprogramowania
  2. install” – do instalacji nowych pakietów (wymagana nazwa pakietu jako parametr). Można instalować wiele pakietów w jednej komendzie – pakiety rozdzielone znakiem spacja.
  3. upgrade” – aktualizacja już zainstalowanych pakietów
  4. dist-upgrade” – aktualizacja zainstalowanych pakietów w przypadku wymiany ich wersji – nie używamy
 7. Zaktualizuj system i zainstalowane już pakiety poprzez:
  apt update
  apt upgrade
 8. Zainstaluj następujące pakiety:
  1. „mc”
  2. „less”
  3. „bzip2”
  4. „unzip”
  5. „zip”
  6. „bind9”
   apt install mc less bzip2 .............
 9. Polecenie „mc” uruchamia aplikację pozwalającą na łatwiejsze poruszanie się po systemie plikowym systemu Linux – zapoznaj się z nim.
 10. Jak działa struktura DNS

 

Zadanie laboratoryjne:

Po zainstalowaniu „bind9” należy przygotować go do zarządzania domeną „lab.lokalne”. W tym celu:

   1. Definiowanie strefy (ZONE) dla domeny lab.lokalne
    a) Znajdź plik /etc/bind/named.conf.default-zones

    b)
    Wyszukaj definicji strefy (zone) localhost i przekopiuj znalezioną sekcję do pliku /etc/bind/named.conf.local na końcu tego pliku.

    Wykorzystaj do tego edytor poprzez zaznaczanie przy pomocy F3 i przeniesieniu do innego pliku przez F9 -> PLIK -> Skopiuj do pliku.

    c)
    Po wklejeniu tekstu – 4 linijki tekstu – (F9 -> PLIK -> Wstaw plik) poprawiany nazwę strefy z localhost na lab.lokalne oraz zmieniamy nazwę pliku strefy z db.local na db.lab.lokalne
    d) Zapisujemy zmiany poprzez F2.
   2. W ramach definicji strefy należy wskazać plik odpowiedzialny za rekordy danej strefy (Patrz punkt 1c). Plik taki nie istnieje i należy go utworzy kopiując plik /etc/bind/db.local z przykładem strefy „localhost” do pliku pod nazwą db.lab.lokalne. Użyj do tego w „mc” klawisza F5 i podaj nową nazwę w drugiej linijce okienka.
    Następnie zamieniamy w pliku db.lab.lokalne wszystkie nazwy „localhost” na „lab.lokalne” nie zmieniając nic więcej (nawet żadnych kropeczek nie wolno usunąć). 

   3. Wykonaj testowy restart oprogramowania BIND – patrz punkt 5
   4. W ramach strefy „lab.lokalne” – plik „/etc/bind/db.lab.lokalne” – utworzyć należy dwa nowe rekordy „www” oraz „www1”, które będą wskazywały na adres IP własnego serwera.
    (adres IP możesz sprawdzić wykonując komendę „ifconfig” – znajdziesz tam wiersz, w którym będzie adres zaczynający się na 192.168.x.x)
    Aby wiedzieć jaki to typ rekordu DNS musisz wyszukać w wyszukiwarce internetowej wszystkie typy rekordów DNS. Jest ich kilka i wśród nich ten który potrzebny jest do tego punktu laboratorium.
    Podpowiedź: w pliku na jego końcu należy dopisać dwie nowe linijki tekstu po jednej dla każdego wpisu tj. www i www1
   5. Po zakończeniu procesu opisywania strefy „lab.lokalne” należy zrestartować usługę DNS (bind) poleceniem
    service named restart

Testowanie usługi: „service named status”

Poprawny wynik restartu….

Błędny wynik restartu….

 

 1. Jeżeli pojawi się inny wynik (błąd) należy sprawdzić błędy które są zapisane w logach systemu /var/log/syslog
 2. Poprawny wynik oznacza, że można przeprowadzić testowanie działania przy pomocy polecenia „nslookup”. Jeżeli polecenie nie jest dostępne w systemie należy doinstalować pakiet „dnsutils”.

Wykonanie testowania:

 • Uruchom polecenie: „nslookup
 • Po ukazaniu się linii zachęty „>” wydaj polecenie „server 127.0.0.1
 • Następnie wydaj polecenie „www.lab.lokalne” i sprawdzić wynik:
> www.lab.lokalne
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53 

Name:   www.lab.lokalne
Address: 192.168.x.x
>

Wynik poprawny działania… za x powinien być Twój adres IP

Z programu NSLOOKUP wychodzi się przy pomocy polecenia „exit