Zaktualizuj bazę informacji o pakietach systemu oraz wykonaj upgrade systemu.

2. Otwórz stronę http://www.webmin.com/download.html i pobierz właściwy pakiet WEBMIN dla danego systemu operacyjnego (UBUNTU – DEBIAN) poprzez wybranie prawym przyciskiem myszy opcji „Kopiuj adres odnośnika” na linku. Następnie przy pomocy polecenia wget i wklejeniu skopiowanego linku (przy pomocy SHIFT+prawy klawisz myszy) pobierz oprogramowanie.

3. Używając polecenia dpkg zainstaluj pakiet webmin:

dpkg -i webmin_[……………] .deb

4. Po instalacji mogą wystąpić problemy zależności miedzy pakietami. W celu ich rozwiązania należy wykonać polecenie:

apt-get install -f

5. Po instalacji zobaczysz na ekranie konsoli w jaki sposób podłączyć się do pakietu Webmin (zauważ że jest tam podany port komunikacyjny oraz nazwa serwera a nie adres IP którym powinieneś się posłużyć).

6. Po zalogowaniu się na użytkownika root zobaczysz okno informacji o Twoim systemie. Informacja zawiera dane o kernelu, procesorze, pamięci, dysku oraz aktualizacji dla systemu. Z lewej strony znajduje się menu systemowe.

7. Otwórz w menu pozycje: Servers, Others, Networking.

 

 

8. Zakładka Servers zawiera dostępne zainstalowane na serwerze usługi pozwalając na ich konfigurację. Zakładka „Others” pozwala na zarządzanie dodatkami do systemu łącznie z uruchomieniem powłoki systemowej „shell”, zarządzaniem plikami „File Manager” oraz innymi ustawieniami. Zakładka Networking pozwala konfigurować ustawienia sieciowe, w tym zaporę systemową „Linux Firewall” – wybierz ją teraz właśnie.

9. System zapyta o domyślny tryb pracy systemu zapory – zostaw domyślne ustawienia i zaznacz jedynie że ma się uruchamiać przy każdym uruchomieniu systemu „Activate on boot time”

 

10. Zapora nie posiada w chwili obecnej żadnych ustawień. Dozwolone są wszystkie połaczenia. Skonfigurujemy blokadę do serwera WWW (port 80 po TCP) wszystkich połączeń przychodzących z zewnątrz. W tym celu  w polu „Showing IPtable:” wybieramy „Packet filtering (filter)”. Następnie w sekcji „Incoming packets (INPUT)” dodajemy nową regułę naciskając przycisk „Add rule” zaraz poniżej po prawej stronie. Otworzy nam się okno konfiguracji reguły.

 

11. Kolejno wypełniamy tabele informacjami:

Rule comment: (komentarz do ustawianej reguły – co to jest za reguła)
Action to take: Drop
Network protocol: Equals -> TCP
Destination TCP or UDP port: Equals -> Port: 80

12. Zatwierdzamy przyciskiem na dole „Create”

13. Reguła pojawi się jako jedyna obecnie w opisie konfiguracji.

14. Zapisanie i uaktywnienie stworzonych lub zmienianych reguł dokonuje się w ekranie głównym Firewall poprzez wybranie przycisku „Apply Configuration”.

15. Sprawdź, strona WWW przestała odpowiadać z twojego serwera http://192.168.2.xxx/ (lub http://192.168.200.xxx/)

16. Zmień tą regułę tak aby serwer WWW odpowiadał bez jej usuwania.