image_pdfimage_print

1. Zaloguj się do https://vcwilab.wi.zut.edu.pl/ui. Uruchom swoją maszynę wirtualną i podłącz się do niej za pomocą PUTTY. Wewnątrz systemu zaktualizuj bazę informacji o pakietach systemu:

apt update

2. Otwórz stronę http://www.webmin.com/download.html i pobierz właściwy pakiet WEBMIN dla danego systemu operacyjnego (UBUNTU – DEBIAN) poprzez wybranie prawym przyciskiem myszy opcji „Kopiuj adres odnośnika” na linku. Następnie przy pomocy polecenia wget i wklejeniu skopiowanego linku (przy pomocy SHIFT+prawy klawisz myszy) pobierz oprogramowanie.

3. Używając polecenia dpkg zainstaluj pakiet webmin:

dpkg -i webmin_2.xxx_all.deb

4. Po instalacji mogą wystąpić problemy zależności miedzy pakietami. W celu ich rozwiązania należy wykonać polecenie:

apt install -f

5. Po instalacji zobaczysz na ekranie konsoli w jaki sposób podłączyć się do pakietu Webmin (połącz się po https:// i port 10000 na swój ades IP).

6. Po zalogowaniu się na użytkownika root (lub user)  zobaczysz okno informacji o Twoim systemie. Informacja zawiera dane o kernelu, procesorze, pamięci, dysku oraz aktualizacji dla systemu. Z lewej strony znajduje się menu systemowe.

7. Przejrzyj w menu pozycje: Servers, Tools, Networking.

8. Zakładka Servers zawiera dostępne zainstalowane na serwerze usługi pozwalając na ich konfigurację. Zakładka „Tools” pozwala na zarządzanie dodatkami do systemu łącznie z uruchomieniem powłoki systemowej „shell”, zarządzaniem plikami „File Manager” oraz innymi ustawieniami. Zakładka Networking pozwala konfigurować ustawienia sieciowe, w tym zaporę systemową „Linux Firewall” – wybierz ją teraz właśnie.

9. Ustaw opcję „Activate at boot” na wartość Yes

10. Zapora nie posiada w chwili obecnej żadnych ustawień. Dozwolone są wszystkie połączenia. Skonfigurujemy blokadę do serwera WWW (port 80 po TCP) wszystkich połączeń przychodzących z zewnątrz. W tym celu  w polu „Showing IPtable:” wybieramy „Packet filtering (filter)”. Następnie w sekcji „Incoming packets (INPUT)” dodajemy nową regułę naciskając przycisk „Add rule” zaraz poniżej po prawej stronie. Otworzy nam się okno konfiguracji reguły.

11. Kolejno wypełniamy tabele informacjami:

Rule comment: (komentarz do ustawianej reguły – co to jest za reguła)
Action to take: Drop
Network protocol: Equals -> TCP
Destination TCP or UDP port: Equals -> Port(s): 80

12. Zatwierdzamy przyciskiem na dole „Create”

13. Reguła pojawi się jako jedyna obecnie w opisie konfiguracji.

14. Zapisanie i uaktywnienie stworzonych lub zmienianych reguł dokonuje się w ekranie głównym Firewall poprzez wybranie przycisku „Apply Configuration”.

15. Sprawdź, strona WWW przestała odpowiadać z twojego serwera http://192.168.2.xxx/ (lub http://192.168.200.xxx/)

16. Zmień tą regułę tak, aby serwer WWW odpowiadał bez usuwania tej reguły. Sprawdź dostępne opcje w sekcji „Action to take”.