image_pdfimage_print
 1. Podłącz się do swojego wirtualnego serwera za pośrednictwem terminala PuTTy i wykonać aktualizację pakietów
  poprzez „apt update” – pamiętaj musisz pracować jako administrator twojego serwera „sudo -i„.
 2. Zainstaluj następujące pakiety:
  • „apache2”;
  • „php8.1”;
  • „libapache2-mod-php8.1”
  • „mysql-server”;
  • „php8.1-mysql”;
  • „phpmyadmin” (UWAGA !!: nie zapomnij wybrać serwera z którym ma współpracować phpmyadmin – tu apache2 – poprzez selekcję klawiszem SPACJA).
 3. Zrestartuj usługę „apache2” (patrz Lab1 w celu restartowania usługi named i sprawdź czy działa poprawnie poprzez sprawdzenie statusu działania)
 4. Ustawienie dostępu do bazy danych jako root
  mysql --user=root mysql
  UPDATE mysql.user SET authentication_string=null WHERE User='root';
  flush privileges;
  ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'twoje-hasło-tutaj';
 5. Z poziomu przeglądarki systemu Windows (Internet Explorer lub Firefox) podłącz się do swojego serwera WWW pod adresem URL http://adres-ip-maszyny-wirtualnej/
 6. W celu przetestowania połączenia z phpmyadmin proszę w url za adresem podać /phpmyadmin
 7. Proszę z wykorzystaniem przeszukiwarki internetowej znaleźć informacje na temat składni języka SQL (głównie SELECT)
 8. Proszę zapoznać się z możliwością wyszukiwania funkcji PHP na stronie www.php.net
 9. Następnie zakładamy nowego użytkownika o nazwie „joomla” poprzez opcję „Konta użytkowników” i „dodaj nowego użytkownika” dla hosta „localhost” i nadajemy nowe hasło, które będziemy wykorzystywać dalej w trakcie instalacji portalu Joomla (zapamiętać hasło!!!). Poprzez opcję „Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia” utworzymy mową bazę danych o tej samej nazwie co użytkownik oraz przypiszemy wszystkie prawa do zarządzania tą bazą. Po wykonaniu założenia konta JOOMLA wybieramy na dole opcję „przeładowania uprawnień” !!!!!!!!
 10. Możemy wylogować się z portalu phpmyadmin.
 11. Testujemy możliwość zalogowania się na utworzonego użytkownika joomla z hasłem jakie dla niego stworzyliśmy.
 12. Przechodzimy do katalogu strony WWW (dla apache2 w Ubuntu zazwyczaj /var/www/html).
 13. Zakładamy tam folder joomla i w pierwszej kolejności pobieramy do niego joomle ze strony www.joomla.org
  Joomle można pobrać za pośrednictwem skopiowania URL ze strony (kopiuj link) a następnie poleceniem wget podać link i pobrać plik.
 14. Przy pomocy unzip rozpakowujemy archiwum zip.
 15. Za pośrednictwem przeglądarki internetowej połącz się z własną stroną www (twój adres IP) /joomla/ i następnie przejdź proces instalacji portalu joomla