1. Podłącz się do swojego wirtualnego serwera za pośrednictwem terminala PuTTy i wykonać aktualizację pakietów
  poprzez „apt update” .
 2. Zainstaluj następujące pakiety:
  • „apache2”;
  • „php7.0”; (od wersji systemu 16.04)
  • „libapache2-mod-php7.0”
  • „mysql-server”  (zapyta o hasło dla użytkownika root – administratora bazy danych);
  • „php7.0-mysql”; (od wersji systemu 16.04)
  • „phpmyadmin” (zapyta o hasło administratora bazy danych „w tym przypadku użytkownika root które podaliśmy wcześniej” UWAGA !!: nie zapomnij wybrać serwera z którym ma współpracować phpmyadmin – tu apache2 – poprzez selekcję klawiszem SPACJA).
 3. Zrestartuj usługę „apache2” (patrz Lab1 w celu restartowania usługi bind9)
 4. Z poziomu przeglądarki systemu Windows (Internet Explorer lub Firefox) podłącz się do swojego serwera WWW pod adresem url: http://192.168.2.xxx/ lub http://192.168.203.xxx/
 5. W celu przetestowania połączenia z phpmyadmin proszę w url za adresem podać /phpmyadmin
 6. Można się teraz zalogować do zarządzania serwerem SQL z wykorzystaniem użytkownika „root”  i hasła podanego przy instalacji pakietu „mysql-server-5.7”. Jeżeli w trakcie instalacji system nie pytał o hasło to jest ono domyślnie puste.
 7. Proszę z wykorzystaniem przeszukiwarki internetowej znaleźć informacje na temat składni języka SQL (głównie SELECT)
 8. Proszę zapoznać się z możliwością wyszukiwania funkcji PHP na stronie www.php.net
 9. Następnie zakładamy nowego użytkownika o nazwie „joomla” poprzez opcję „Konta użytkowników” i „dodaj nowego użytkownika” dla hosta „localhost” i nadajemy nowe hasło, które będziemy wykorzystywać dalej w trakcie instalacji portalu Joomla (zapamiętać hasło!!!). Poprzez opcję „Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia” utworzymy mową bazę danych o tej samej nazwie co użytkownik oraz przypiszemy wszystkie prawa do zarządzania tą bazą. Po wykonaniu założenia konta JOOMLA wybieramy na dole opcję „przeładowania uprawnień” !!!!!!!!
 10. Możemy wylogować się z portalu phpmyadmin.
 11. Testujemy możliwość zalogowania się na utworzonego użytkownika joomla z hasłem jakie dla niego stworzyliśmy.
 12. Przechodzimy do katalogu strony WWW (dla apache2 w Ubuntu zazwyczaj /var/www/html).
 13. Zakładamy tam folder joomla i w pierwszej kolejności pobieramy do niego joomle ze strony www.joomla.org
  Joomle można pobrać za pośrednictwem skopiowania URL ze strony (kopiuj link) a następnie poleceniem wget podać link i pobrać plik.
 14. Przy pomocy unzip rozpakowujemy archiwum zip.
 15. Za pośrednictwem przeglądarki internetowej połącz się z własną stroną www (twój adres IP) /joomla/ i następnie przejdź proces instalacji portalu joomla