image_pdfimage_print

Metody dodatkowej ochrony zasobów sieci LAN o publicznie dostępnych stanowiskach.
Śliwiński Grzegorz, Materiały 3 Sesji Naukowej Instytutu Informatyki Szczecin. PS II INFORMA, 1998 S. 147-154 1998

Sieci komputerowe w dydaktyce.
Śliwiński Grzegorz, Wojtaś Robert, Materiały 4 Sesji Naukowej Informatyki Szczecin. PS WI INFORMA, 1999 S. 271-275 1999

Integracja usług w systemie wirtualnym.
Śliwiński Grzegorz, Wojtaś Robert, Pierwsza Konferencja Entuzjastów Informatyki. KEI’ 2002 Chełm. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2002

Określenie bieżącej wartości poziomu bezpieczeństwa sieci korporacyjnej.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Sieci Komputerowe 9 Konferencja Gliwice. Politechnika Sląska, 2002 S. 271-277 2002

Osobliwości automatyzacji procedur analizy dzienników systemowych administratora.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Modelowanie informatyczno – matematyczne układów złożonych – MIMUZ '2002: Materiały Ukraina 2002

Analiza parametrów oceny płynnego poziomu bezpieczeństwa sieci korporacyjnej.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Sieci Komputerowe 10 Konferencja Gliwice. Politechnika Sląska, 2003

Metoda wyznaczania zmiennego ryzyka w systemach komputerowych.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Materiały 8 Sesji Naukowej Wydziału Informatyki Szczecin. PS II INFORMA, 2003

Metoda budowanie modelu ryzyka w systemach komputerowych.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Sieci Komputerowe 11 Konferencja Gliwice. Politechnika Sląska, 2004

Gwarancja bezpieczeństwa sieci.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Materiały 9 Sesji Naukowej Wydziału Informatyki Szczecin. PS II INFORMA, 2004

Metoda przewidywania gwarancji bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Sieci Komputerowe 12 Konferencja Gliwice. Politechnika Sląska, 2005

Wyznaczanie wartości bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.
Śliwiński Grzegorz, Korostil Jerzy, Materiały 10 Sesji Naukowej Wydziału Informatyki Szczecin. PS II INFORMA, 2005

Bezpieczeństwo systemu w czasie rzeczywistym.
Śliwiński Grzegorz, Sieci Komputerowe 13 Konferencja Gliwice. Politechnika Sląska, 2006

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń.
Śliwiński Grzegorz – Praca doktorska, Promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Korostil, Szczecin 2009