image_pdfimage_print

Ze strony http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html pobieramy oprogramowanie

a) putty.exe
b) pageant.exe
c) puttygen.exe

2. przy pomocy „puttygen.exe” generujemy certyfikat RSA (część publiczną i prywatną)

 

3. nazywamy certyfikat i tworzymy hasło zabezpieczające klucz prywatny
4. zapisujemy klucz prywatny i publiczny na dysku
4a. Jeśli chcemy wykorzystać aplikacje na smartphone JuiceSSH to przyda się wersja klucza prywatnego w wersji OpenSSH

5. Plik publicznej części certyfikatu poprawiamy do formatu:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1y[…]FCcR8= moje

gdzie:
ssh-rsa to typ
moje to nazwa certyfikatu

6. poprawioną wersję części publicznej certyfikatu wgrywamy na serwer do konta, na które chcemy się logować bez hasła (np. przez WinSCP).
W przypadku konta „root” w katalogu /root tworzymy folder „.ssh” a w nim plik „authorized_keys” i wklejamy tam zawartość poprawionego certyfikatu publicznego.

7. zmieniamy uprawnienia na folderze „.ssh” oraz pliku „authorized_keys” na „400” (r– — —) i właścicielem pliku musi być root i grupa root

8. na stacji uruchamiamy program pagent.exe (odpali się w tray, koło zegarka)

i dodajemy nasz klucz podając hasło które ustawiliśmy do klucza

 

9. możemy się już logować na serwer bez użycia hasła bezpośrednio na konto ROOT

10. Dodatkowo powinniśmy zabezpieczyć serwer i konto root w konfiguracji SSH aby nie można było logować się na nie przy pomocy hasła tylko przy pomocy certyfikatu