image_pdfimage_print

1. Dopinanie wirtualnej skrzynki do listy folderów swojej skrzynki domowej

 

Zaloguj się do swojej skrzynki przez serwis WWW.

Prawym klawiszem myszy na „Foldery” – zobaczysz dostępne opcje jak na rysunku

Wybieramy opcję „Dodaj folder udostępniony” – zobaczysz okienko wyboru folderu

Wprowadź nazwę skrzynki którą chcesz dołączyć

Wybierz właściwą skrzynkę i „Dodaj” do swojego drzewa folderów

Zobaczysz nową skrzynkę w liście drzewa folderów

I już możesz przeglądać listy i foldery przyłączonej skrzynki 🙂

 

2. Otworzenie udostępnionej skrzynki w nowym oknie przeglądarki

 

Logujemy się do własnej skrzynki pocztowej na WWW (https://outlook.office.com/) i wybieramy w prawym górnym narożniku swoją skrzynkę (postać)

Wybieramy „Otwórz inną skrzynkę pocztową” i w nowym okienku podajemy jej nazwę

Gdy wybierzemy właściwą to naciskamy „Otwórz”

Zobaczymy w nowym okienku skrzynkę udostępnioną

 

UWAGA

Wykonać to moą jedynie osoby uprawnione do dysponowania daną skrzynką udostępnioną. Wszyscy pozostali otrzymają komunikat błędu dostępu do skrzynki.