image_pdfimage_print

Po konfiguracji pakietu uruchamiamy środowisko Android Studio wybieramy nowy projekt typu „Empty Activity”

Ustawiamy nazwę pakietu !!!

Zobaczysz ekran środowiska (w tym przypadku już zmodyfikowany o dodatkowe elementy)

Na ekranie powyżej zostały dodane pola: editText, Button. Wykorzystamy je do dalszej pracy. Zauważ, że standardowo wszystkie elementy na formie będą centrowane i aby ustawić elementy na formie należy zmienić sposób metody powiązania z krawędziami lu innymi elementami na formie.

Kolejnym krokiem jest dodanie nowej formy i wywołanie jej z podstawowej wraz z obsługą stanu aplikacji i możliwości systemowego powrócenia do poprzedniej formy. Tworzymy nową formę „Layout” :

Wywołamy Layout z wykorzystaniem głównej formy poprzez przycisk tam zdefiniowany. W tym celu musimy zdefiniować klasę w gałęzi Java i dalej kontekst aplikacji poprzez menu kontekstowe New->JavaClass. Nadajemy nazwę (np. test) i zatwierdzamy.

Wewnątrz class wykonujemy extends AppCompatActivity. Zostanie automatycznie dodany odpowiedni dodatek. Plik będzie wyglądał jak poniżej:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
public class test extends AppCompatActivity {
}

Dodajemy obsługę Layout który wykonaliśmy „test” jak poniżej:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
public class test extends AppCompatActivity{
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.test);
 }
}

W pliku AndroidManifest.xml dodajemy definicję Activity:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="pl.edu.zut.wi.app.test1">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="Aplikacja"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".test"
      android:label="Druga forma"
      android:parentActivityName=".MainActivity">
    </activity>
  </application>

</manifest>

Głównym naszym celem jest wykonanie obsługi przycisku do uruchomienia nowej activity. Wykonany to poprzez zdefiniowanie procedury obsługi OnClick i przypisaniu procedury do przycisku. W tym celu definiujemy:

package pl.edu.zut.wi.app.test1;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  public static final String EXTRA_MESSAGE = "" ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void goToAnActivity(View view) {
    Intent intent = new Intent(this, test.class);
    startActivity(intent);
  }

}
 

W atrybutach przycisku wybieramy stworzoną procedurę w akcji onClick.

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskamy aplikację z dwoma activity, które potrafią wspólnie działać.

Budujemy aplikację i uruchamiamy .

Po wykonaniu możemy zobaczyć uruchomioną aplikację na urządzeniu AVD

Kolejnym krokiem będzie przebudowanie aplikacji do przekazania danych z pola edycyjnego do drugiej instancji i tam wyświetlenie tej informacji.

W tym celu:

1. Rozbudowujemy procedurę uruchomienia nowej instancji w MainActivity (goToAnActivity)

public void goToAnActivity(View view) { 
Intent intent = new Intent(this, test.class);
EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText);
String message = editText.getText().toString();
intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, message);
startActivity(intent); 
}

oraz dodajemy predefinicję zmiennej w MainActivity na samym początku definicji klasy:

public static final String EXTRA_MESSAGE = "" ;

2. dodajemy pole tekstowe TextView w definicji layout test i obsługę komunikatów w clasie test

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.test);

  Intent intent = getIntent();
  String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

  TextView textView = findViewById(R.id.textView2);
  textView.setText(message);

}

Budujemy aplikację i uruchamiamy .