image_pdfimage_print

Laboratorium ma na celu wprowadzenie mechanizmów bezpieczeństwa do systemów sieciowych. W tym przypadku zostanie uruchomione oprogramowanie przeznaczone do analizowaniu dzienników zdarzeń systemu i aplikacji na nim działających w celu prowadzenia polityki bezpieczeństwa. Ideą działania pakietu Fail2Ban jest aktywne wpływanie na system zapory ogniowej (firewall) poprzez blokowanie hostów atakujących lub prowadzących nie właściwe działania. Takie działania mogą wynikać np. z prób logowania się na obce konta.

1. Aktualizuj bazę dostępnego oprogramowania w systemie

apt-get update

2. Zainstaluj pakiet „fail2ban”

apt-get install fail2ban

3. W katalogu „/etc/fail2ban” zostały zgromadzone pliki konfiguracyjne tego pakietu.

fail2ban
├ /action.d
│  ├ abuseipdb.conf
│  │ [...]
│  └ -xarf-login-attack.conf
├ /fail2ban.d
├ /filter.d
│  ├ /ignorecommands
│  ├ 3proxy.conf
│  │ [...]
│  └ zoneminder.conf
├ /jail.d
│  └ defaults-debian.conf
├ fail2ban.conf
├ jail.conf
├ paths-arch.conf
├ paths-common.conf
├ paths-debian.conf
└ paths-opensuse.conf

4. Należy włączyć sprawdzanie dla „sshd„, „webmin-auth” w pliku „/etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf

5. W pliku „/etc/fail2ban/jail.conf” należy zmienić wartości domyślne dla: bantime = 1m, findtime = 1m i maxretry = 3

W tym samym pliku podane są domyślnie parametry dla kolejnych włączonych wcześniej więzień (jail)

6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian restartujemy usługę:

services fail2ban restart

7. Sprawdzimy czy usługa działa poprawnie:

fail2ban-client

8. Wykonamy test sprawdzający czy więzienie dla Webmin-Auth działa:

– wykonaj polecenie dla sprawdzenia wpisów

fail2ban-client status

– w wyniku powinieneś zobaczyć odpowiedź systemu

Status
|- Number of jail:   2
`- Jail list:  sshd, webmin-auth

– sprawdzimy wpisy w Firewall

iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination


Sprawdzenie możesz również wykonać poprzez Webmin


– informacje w systemie pojawią się dopiero po wykonaniu lub pojawieniu się blokad po nieuprawnionych działaniach w systemie

– zaloguj się na stronie „https://192.168.x.x:10000/” do konsoli Webmin w sposób prawidłowy oraz następnie wykonaj 3x błędne logowanie

– gdy zalogujemy się niepoprawnie po raz trzeci (3) to nastąpi zablokowanie dostępu dla adresu IP z którego się logowaliśmy i dostęp do strony Webmin będzie zablokowany na ustawiony wcześniej czas 60s.

 

Jeśli uzyskasz taki efekt to usługa została skonfigurowana poprawnie…