image_pdfimage_print
  1. Zainstaluj pakiety:
   • slapd” (zapyta o hasło dla administratora LDAP)
   • ldap-utils
  2. Poniżej wykonaj:
   • wykonaj „dpkg-reconfigure slapd”
   • Ekran 1 : NIE
   • Ekran 2 : zamień domenę „nodomain” na „lab.pl”
   • Ekran 3 : zamień „nodomain” na „lab.pl”
   • Ekran 4 : Podaj hasło administratora bazy LDAP
   • Ekran 5 : Powtórz hasło
   • Ekran 6 : „Remove old …” : NIE
   • Ekran 7 : „Move old data” : TAK
  3. Instalacja SLAPD w folderze /etc/ldap poprawiamy zawartość pliku ldap.conf uzupełniając BASE i URI właściwymi informacjami (zauważ do czego służy znak „#”):
   • BASE dc=lab,dc=pl
   • URI ldap://localhost
  4. Ze strony http://jxplorer.org/pobrać JXplorer w aktualnej wersji dla systemu Windows  lub jeśli instalacja jest nie możliwa to pobierz plik zip z linku jxplorer.zip i rozpakuj go w katalogu, a następnie uruchom jxplorer.bat
  5. Należy zainstalować JXplorer (Dla WI uruchom program dostępny na serwerze terminali windows – dysk H: folder jxplorer)
  6. Konfiguracja połączenia:
   • Host: 192.168.203.xxx
   • Port: 389
   • Base DN: dc=lab,dc=pl
   • Level: User + Password
   • User DN: cn=admin,dc=lab,dc=pl
   • Password: (hasło podane w czasie instalacji pakietu slapd)

7. Po wykonaniu połączenia będzie widoczne drzewo usługi z użytkownikiem admin

8. Tworzenie nowego użytkownika (na obiekcie kontener -> menu kontekstowe /prawy klawisz myszy/ -> New — wybieramy podane ponizej clasy):

   • Nazwa: user1
   • UIDNumber: 10000 +
   • GIDNumber: 100
   • HomeDirectory: /home/user1
   • UID: user1
   • Sn: jakieś nazwisko
   • userPassword: u1
   • Kasy obiektu LDAP: Top, Person, PosixAccount, SimpleSecurityObject

 

9. Po zakończeniu tworzenia konta zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez SUBMIT

10. Wracamy do konsoli PuTTy

11. Testujemy działanie komend ldapsearch
Wymagane parametry:

   • –x
   • –LLL

12. Wynikiem powinno być wyświetlenie całej zawartości drzewa LDAP

(jeśli masz błąd (32) to sprawdź wpisy w pkt 3.)

13. Posługując się parametrem uid={jakaś nazwa} wyświetl wyłącznie informacje o użytkowniku user1

14. Następnie ogranicz ilość zwracanych informacji do DN oraz UID

15. Przekieruj strumieniem „>” do pliku informacje o użytkowniku user1 (wszystkie), niezbędny będzie ten plik przy tworzeniu skryptu BASH oraz PHP

Przy wykorzystaniu LDAP uzyskać można wspólną bazę usług katalogowych dla wielu serwerów