image_pdfimage_print

Proszę wykonać całkowitą kontrolę wejścia TCP i UDP (odpowiednio) do serwera wirtualnego:

Porty otwarte dla interfejsu ens32: 22, 80 135, 137, 138, 139, 405, 443, 445, 10000

w przypadku konfiguracji ACCEPT dla ens32 zablokowane połączenia nowe i błędne poprzez DROP dla interfejsu ens32,

lub

w przypadku konfiguracji DROP dla ens32 odblokowane połączenia ustanowione i powracające dla interfejsu ens32.