image_pdfimage_print

Na podstronie https://gsliwinski.wi.zut.edu.pl/android/ldap/ zobaczysz strukturę plików php odpowiadających za wykonanie poleceń LDAP do serwera ActiveDirectory:

Plik Opis
get_all_produkts.php Odpowiada za podanie danych z LDAP w starej strukturze programu z LAB Android 2 APP. Nazwa struktury tablicy „products”.
Parametry: brak
get_all_objects.php Odpowiada za podanie danych z LDAP wszystkich obiektów klasy person wraz z podstawowymi atrybutami tych obiektów. Nazwa struktury tablicy „objects”.

Parametry: brak

get_all_groups.php Odpowiada za podanie danych z LDAP wszystkich obiektów klasy group wraz z podstawowymi atrybutami tych obiektów. Nazwa struktury tablicy „objects”.

Parametry: brak

get_object_details.php Odpowiada za podanie danych z LDAP wskazanego obiektu jako parametr.

Parametry: dn (przykład dn=cn=user,dc=wi,dc=lab) , Metoda GET

get_useraccountcontrol.php Zwraca tablicę UserAccountControl z wartościami atrybutów.

Parametry: brak

delete_object.php Usuwa obiekt wskazany jako parametr z LDAP.

Parametry: dn , Metoda POST

update_object.php Aktualizuje wartości atrybutów dla wskazanego jako parametr obiektu w LDAP.

Parametry: dn; useraccountcontrol; expire; displayname; homedirectory; unixhomedirectory; givenname; sn , Metoda POST

create_object.php Tworzy nowy obiekt w LDAP.

Parametry: dn; givename; sn; password , Metoda POST